top of page
Green Coral and Fish
POLSKIE
DLA LUDZI I PLANETY

SPECYFICZNE SEKTOROWE PRZEWODNIKI

Powitanie! Na tej stronie znajdziesz przewodniki branżowe dla diecezji, uniwersytetów, kongregacji i szkół. Zostały opracowane we współpracy z Ruchem Laudato Si' i Platformą Akcji Laudato Si'. Koncentrują się one na czterech obszarach: dezinwestycji, zrównoważonej bankowości, zrównoważonych inwestycjach i zrównoważonych ubezpieczeniach.

„Życie naszym powołaniem, by być obrońcami Bożego dzieła, jest niezbędne do życia w cnocie; nie jest opcjonalnym ani drugorzędnym aspektem naszego chrześcijańskiego doświadczenia.”

– Laudato Si', 218

PRZEWODNIKI DLA UNIWERSYTETÓW
PRZEWODNIKI DLA ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH

„Prawdziwa troska o własne życie i relacje z naturą jest nierozerwalnie związana z braterstwem, sprawiedliwością i wiernością innym.”

– Laudato Si', 70

bottom of page